Prawo, akty prawne

Przedział cenowy:
od:
do:
Marketing usług logistycznych - rosa grażyna, jed
Atrakcyjne oferty

Szyba do electric egv (brose / silver chrome)
Atrakcyjne oferty
Wymienna szyba do gogli Electric EGV w kolorze Brose Silver Chrome. Szybka tego typu sprawdzi się najlepiej podczas jazdy w słoneczne dni. Podwójn
Szyba do electric egv brose  silver chrome

Czerwone dmuchawce 3
Atrakcyjne oferty
Podstawowe cechy naszych obrazów drukowanych: 1. Otrzymują Państwo obraz wraz z kompletem zawieszek gotowy do powieszenia na ścianie. 2. Nasze naj
Czerwone dmuchawce 3

Finezja cen. Ilość ofert: 247


Prawo wekslowe i czekowe komentarz Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Czarna księga rewolucji francuskiej Atrakcyjne oferty

\'Czarna księga rewolucji francuskiej\'. Fundamentalne dzieło pod redakcją dominikanina Renaud Escande\'ego

Czytaj więcej


Zasada podziału władzy w systemie instytucjonalnym unii europejskiej Atrakcyjne oferty

Instytucje mają znaczenie - zasadnicze dla procesu politycznego i w dużym stopniu - dla jego efektu

Czytaj więcej


Komentarz do spraw o rozwód Atrakcyjne oferty

Książka uzupełnia cieszącą się uznaniem czytelników serię "Komentarze z wokandy"

Czytaj więcej


Kodeks postępowania cywilnego folia 09. 2016 Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Lewą stroną po chodniku Atrakcyjne oferty

Bezpieczna droga, szybka jazda, trupy, przekleństwa i mega karambole

Czytaj więcej


Prawo autorskie i prawa pokrewne. komentarz Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Szkolnictwo wyższe w polsce Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Zło niechrześcijańskie i nieludzkie Atrakcyjne oferty

Autor analizuje zagadnienia z dziejów codzienności, przede wszystkim w państwie polskim

Czytaj więcej


Ustawa o związkach metropolitalnych. komentarz Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Z sherlockiem holmesem o dedukcji, indukcji, życiu Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Cela. historia mordercy, który stał się mnichem Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Potępić upa! Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Prawo pracy - 10 lat po wejściu do eu Atrakcyjne oferty

Komentarz do zmian w Kodeksie Pracy w obrębie stosunku pracy w tym, m. in

Czytaj więcej


Pożar i szpiedzy Atrakcyjne oferty

Jest to pierwsza książka o Sprawie Elbląskiej, która rozpoczęła się od pożaru hali Zakładów Mechanicznych im

Czytaj więcej


Unikaty. sprawa rity gorgon. reportaż kryminalny Atrakcyjne oferty

W 1931 roku w nocy z 30 na 31 grudnia w willi w Brzuchowicach została brutalnie zamordowana siedemnastoletnia Elżbieta „Lusia” Zaremba

Czytaj więcej


Ustawa o związkach zawodowych ustawa o radzie dialogu społecznego ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw... Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Europejskie prawo zamówień publicznych komentarz Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Podstawy władztwa administracyjnego Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Prawo celne i podatek akcyzowy Atrakcyjne oferty

W książce omówiono wybrane zagadnienia z zakresu podatku akcyzowego, prawa celnego oraz aspekty proceduralne

Czytaj więcej


Ciężar dowodu w prawie pracy. studium na tle prawnoporównawczym Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Ustawa o ochronie zabytków i opiece ... komentarz Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Prawo w ujęciu strukturalnym. studium o dychotomicznym podziale prawa na prawo publiczne i prawo prywatne Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Mechanizmy reprodukcji i zmiany w systemie administracji publicznej Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Prawo i literatura Atrakcyjne oferty

Badania nad związkami prawa z literaturą prowadzone są od kilkudziesięciu lat w wielu krajach. W niektórych z nich, jak np

Czytaj więcej


Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej względem obywateli Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Socjologia administracji in statu nascendi Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. między prawem administracyjnym a prawem karnym Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Prawdziwy gangster Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


W reakcji na powojenną przemoc antysemicką Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Kodeks cwyilny Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Prawo upadłościowe. komentarz Atrakcyjne oferty

W drugim wydaniu komentarza szczególny nacisk położono na instytucje prawa upadłościowego wprowadzone nowelizacją z 23 września 2019 r

Czytaj więcej


Prawo o odpadach. wybrane problemy Atrakcyjne oferty

Praktycznie każdy podmiot prawa, nawet jeśli nie jest wytwórcą odpadów, to z całą pewnością doświadcza ich oddziaływania

Czytaj więcej


Prawo wyborcze Atrakcyjne oferty

Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa stanowi kompletny zbiór przepisów na temat zasad i procedur dotyczących wyborów do organów państwowych

Czytaj więcej


Kodeks pracy. komentarz t.1-2 Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Odwieczne zło Atrakcyjne oferty

Kościół. Świętość i grzech. Nadzwyczajne dobro i odwieczne zło

Czytaj więcej


Między tradycją a nowoczesnością Atrakcyjne oferty

Książka zawiera zbór tekstów ukazujących różne aspekty rozwoju prawa polskiego z perspektywy 100-lecia odzyskania niepodległości

Czytaj więcej


Ochrona danych osobowych Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Wzajemne społeczne reprezentacje zawodowych... Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Dymy nad birkenau Atrakcyjne oferty

"Dymy nad Birkenau" to pierwszy literacki opis nazistowskiej machiny zagłady, jaką Niemcy stworzyli w Oświęcimiu

Czytaj więcej


Nomos ziemi Atrakcyjne oferty

Przemija dotychczasowy europocentryczny porządek prawa międzynarodowego, a wraz z nim stary nomos ziemi

Czytaj więcej


Klasztory mnisi mniszki Atrakcyjne oferty

Początki monastycyzmu na Zachodzie owiane są nimbem nieprzenikliwym

Czytaj więcej


Odpowiedzialność księgowego Atrakcyjne oferty

Niniejsza książka jest adresowana do trzech grup czytelników

Czytaj więcej


Stosunek upa do polaków na ziemiach... Atrakcyjne oferty

Praca dra Aleksandra Kormana Stosunek UPA do Polaków na ziemiach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej wnosi nową wiedzę na ten temat

Czytaj więcej


O terroryzmie jako zagrożeniu dla bezpieczeństwa.. Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Naczelna izba gospodarcza Atrakcyjne oferty

Naczelna Izba Gospodarcza to podmiot, który wykreowały obydwie konstytucje II RP

Czytaj więcej


Powrót do lwowa Atrakcyjne oferty

Philippe Sands jest prawnikiem specjalizującym się w prawie międzynarodowym i profesorem prawa na University College w Londynie

Czytaj więcej


Zbiór cywilny 2014-k.c., k.p.c., k.r.o., p.p.m., k.s.c., a.s.c., k.w.h. Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Cieniom treblinki Atrakcyjne oferty

Wstrząsające świadectwo zbrodni, jaka dokonała się w jednym z obozów koncentracyjnych

Czytaj więcej


Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania... Atrakcyjne oferty

Monografia kompleksowo opisuje praktyczne zagadnienia fundamentalnej w procesie karnym instytucji aktu oskarżenia

Czytaj więcej


Komunikowanie w oświacie Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Zatrudnianie pracowników samorządowych Atrakcyjne oferty

W publikacji omówiono zasady zatrudniania pracowników samorządowych, uwzględniając ogół przepisów dotyczących tej grupy zawodowej

Czytaj więcej


Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu cz.1-2 Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Kodeks postępowania cywilnego. komentarz. t.3. Atrakcyjne oferty

Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego

Czytaj więcej


Urząd wojewody lubelskiego w latach 1919-2019 Atrakcyjne oferty

Dzieje struktur administracyjnych, jak też poszczególnych instytucji administracyjnych działających na ziemiach polskich w XX w

Czytaj więcej


Kodeks rodzinny i opiekuńczy Atrakcyjne oferty

Stan prawny: 2 marca 2020 r. Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,Indeks rzeczowy

Czytaj więcej


Sen kolumba Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Kompetencje unii europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Oddłużenie w upadłości konsumenckiej i układzie... Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Wojna według karskiego Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Prawo mieszkaniowe Atrakcyjne oferty

Stan prawny: 25 luty 2020 r

Czytaj więcej


Wyroki sądu ii instancji w postępowaniu cywilnym Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą cd Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego Atrakcyjne oferty

Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera

Czytaj więcej


Mpdm międzynarodowe prawo drogi morskiej Atrakcyjne oferty

Książka MPDM ? Międzynarodowe prawo drogi morskiej

Czytaj więcej


Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Komentarz do konstytucji rp. art. 95, 96 Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Strzały do papieża i narodu 13 v 1981 13 xii 1981 Atrakcyjne oferty

Napisanie książki o zamachu na papieża Jana Pawła II 13 V 1981 roku, w dodatku papieża Polaka, który w 2014 r

Czytaj więcej


Układy zbiorowe pracy w oświecie Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Związek przyczynowy jako przesłanka... Atrakcyjne oferty

W książce omówiono problematykę związku przyczynowego jako przesłanki odpowiedzialności cywilnej

Czytaj więcej


Aksjomaty sądownictwa administracyjnego Atrakcyjne oferty

Publikacja jest pierwszym opracowaniem dotyczącym teoretycznego ujęcia sądownictwa administracyjnego w Polsce

Czytaj więcej


The parliamentary assembly of the council of europe Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Prawo rzymskie Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Akty stanu cywilnego Atrakcyjne oferty

„Prawo o a aktach stanu cywilnego” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 28 listopada 2014 r

Czytaj więcej


Tempora mutantur cum legibus Atrakcyjne oferty

Księga została wydana z okazji 20-lecia istnienia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Czytaj więcej


Program rodzina 500 plus Atrakcyjne oferty

W dniu 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, powszechnie nazywana Programem Rodzina 500 plus

Czytaj więcej


Kodeks karny ze schematami Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Wielkomiejska gangrena Atrakcyjne oferty

Obawy, z którymi wchodzili mieszkańcy Krakowa w okres II Rzeczypospolitej, okazały się niekiedy całkiem uzasadnione

Czytaj więcej


Prawo celne. 019 Atrakcyjne oferty

Opracowanie \"Prawo celne\" przedstawia w usystematyzowanej i czytelnej formie najważniejsze rozwiązania z zakresu prawa celnego

Czytaj więcej


Zasada wzajemnego zaufania państw członkowskich ue do swoich wymiarów sprawiedliwości Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Prawo wykroczen. diagramy Atrakcyjne oferty

Publikacja prezentuje instytucje i zasady materialnego prawa wykroczeń w postaci tabel i wykresów

Czytaj więcej


Prezydencja w unii europejskiej Atrakcyjne oferty

Zgodnie z ustaleniami, Polska ma objąć prezydencję w Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 roku

Czytaj więcej


Prawo o adwokaturze. komentarz Atrakcyjne oferty

W komentarzu wyczerpująco przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu adwokata i działalnością samorządu adwokackiego

Czytaj więcej


Pisma procesowe w sprawach cywilnych... Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Perelman Atrakcyjne oferty

Chaim Perelman (1912-1984) - belgijski prawnik, logik, filozof, urodzony w Warszawie w rodzinie pochodzenia żydowskiego

Czytaj więcej


Wolności i prawa człowieka w konstytucji rp Atrakcyjne oferty

Wejście w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r

Czytaj więcej


Kc. komentarz t.2 własność i inne prawa rzeczowe Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej 2016 Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Składki 2020 Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Legitymizacja procesów integracji europejskiej Atrakcyjne oferty

Przyszłość Europy ma swoich wizjonerów, aktorów i scenariusze rozwoju

Czytaj więcej


Ustawa o wychowaniu w trzeźwości.. Atrakcyjne oferty

   W komentarzu szczegółowo przedstawiono m.in

Czytaj więcej


Dowód z opinii biegłego w jurysdykcyjnym... Atrakcyjne oferty

W opracowaniu omówiono problematykę dowodu z opinii biegłego w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym

Czytaj więcej


Życie przeciwko śmierci Atrakcyjne oferty

Publikacja zawiera m.in. analizę postępów w zakresie nauk medycznych służących idei życia

Czytaj więcej


Krwawa luna Atrakcyjne oferty

Idąca za Julią Brystiger ponura legenda głosi, że lubowała się w zadawaniu okrutnych tortur, szczególnie młodym mężczyznom

Czytaj więcej


Zbrodnia niemiecka w warszawie 1944 r Atrakcyjne oferty

Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r., ISBN 978-83-61736-61-5, Poznań 2016, 239 ss

Czytaj więcej


Nieposłuszeństwo wobec prawa Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Przygotowanie do przestępstwa Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Prawo cywilne. glosy do orzeczeń sądu najwyższego Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


The great terror in soviet georgia 1937 - 1938 Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych Atrakcyjne oferty

W książce zaprezentowano podejście teoretyczno-prawne do wybranych problemów i zagadnień z dziedziny prawa

Czytaj więcej


Humanitarny wymiar użycia sił zbrojnych Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Kodeks postępowania administracyjnego ordynacja podatkowa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 25 innych aktów prawnych Atrakcyjne oferty

Stan prawny: styczeń 2020 r.Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:Kodeks postępowania administracyjnego13.11.2019 r

Czytaj więcej


Słowik. skazany na bycie gangsterem. Atrakcyjne oferty

Andrzej Z. „Słowik”, to legendarna postać polskiego świat przestępczego

Czytaj więcej


Policja państwowa w powiecie zawierciańskim 1927.. Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Pro dignitate legis et maiestate iustitiae Atrakcyjne oferty

W maju 2020 roku Profesor Witold Kulesza obchodził 70. rocznicę urodzin

Czytaj więcej


Karta nauczyciela komentarz praktyczny 09.2019 Atrakcyjne oferty

Prezentujemy czwarte już wydanie \"Karty Nauczyciela\"

Czytaj więcej


Najważniejsze aspekty elektronizacji zamówień publicznych książka + cd Atrakcyjne oferty

Elektronizacja postępowań o zamówienie publiczne to wyzwanie przed którym stoją wszyscy wykonawcy i zamawiający

Czytaj więcej


Czas pracy 93 pytania i odpowiedzi z praktyki Atrakcyjne oferty

Zebraliśmy w jednym miejscu 93 najważniejsze odpowiedzi na pytania specjalistów d.s

Czytaj więcej


Naruszenia ochrony danych osobowych Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Wstęp do nauki o państwie i prawie Atrakcyjne oferty

Jest to podręcznik dla studentów pierwszego roku studiów na wydziałach prawa

Czytaj więcej


Krótki przewodnik po systemie prawa polskiego Atrakcyjne oferty

…Jednym z podstawowych założeń jest przyjęcie, że opublikowane prze-pisy powinny być wszystkim znane

Czytaj więcej


Profesjonalna kultura prawnicza Atrakcyjne oferty

Rozważania zawarte w tej książce sytuują się wokół modelu praktyki prawniczej nawiązującego do koncepcji juryscentryzmu autorstwa prof

Czytaj więcej


Prawo administracyjne Atrakcyjne oferty

Książka obejmuje niemal całość problematyki prawa administracyjnego, uwzględnia najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa

Czytaj więcej


Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Wizerunek warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świadomości społecznej Atrakcyjne oferty

Badania nad wizerunkami miejsc prowadzone są od lat 70-tych XX w. przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych

Czytaj więcej


Bezpieczeństwo wewnętrzne unii europejskiej Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Etyka policji. między prawem, moralnością... Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Komparatystyka prawnicza Atrakcyjne oferty

Przedmiotem opracowania jest określenie relacji między prawami różnych krajów

Czytaj więcej


Wykrywanie nadużyć podatkowych. prawo benforda i jednolity plik kontrolny Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Łowcy nazistów Atrakcyjne oferty

Na tropie zbrodniarzy wojennych. Ponad siedemdziesiąt lat po zakończeniu drugiej wojny światowej umierają ostatni nazistowscy zbrodniarze

Czytaj więcej


Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowej i ich realizacja na przykładzie białorusi litwy i ukrainy Atrakcyjne oferty

Problem pozycji prawnej mniejszości narodowych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej stał się szczególnie aktualny w latach 90

Czytaj więcej


Refleksyjność w prawie. konteksty i zastosowania Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Podatek dochodowy od osób fizycznych Atrakcyjne oferty

Książka zawiera:Tekst ustawy Podatek od osób fizycznych,Indeks rzeczowy

Czytaj więcej


Ustawa o ponownym wykorzystywaniu inf. sektora... Atrakcyjne oferty

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Czytaj więcej


Kpc nowelizacja 2019. pytania i odpowiedzi Atrakcyjne oferty

Książka omawia najważniejsze zmiany Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzone na mocy ustawy z 4.07.2019 r

Czytaj więcej


Kpk. zestawienie zmian przepisów. nowelizacja 2019 Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Konstytucja biznesu Atrakcyjne oferty

\"Konstytucja biznesu\" broszura - zawiera jednolite teksty 6 ustaw dotyczących prawa przedsiębiorców

Czytaj więcej


Wpis konstytutywny użytkowania wieczystego w postępowaniu wieczystoksięgowym Atrakcyjne oferty

Prowadzenie ksiąg wieczystych ustawodawca powierzył sadom rejonowym, a dokładnie funkcjonującym w nich wydziałom ksiąg wieczystych

Czytaj więcej


Zakaz publikacji w prasie danych osobowych... Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Zarząd wspólnym prawem autorskim Atrakcyjne oferty

Publikacja prezentuje ustawowe zasady zarządu, możliwości ingerencji sądu w zarząd oraz umowne modyfikacje zasad zarządu

Czytaj więcej


Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Niemcy sądzący i sądzeni 1939- 2000 Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Od naturalizmu do etatyzmu. doktryny samorządu terytorialnego drugiej rzeczypospolitej 1918-1939 Atrakcyjne oferty

Przedmiotem pracy są doktryny dotyczące samorządu terytorialnego II Rzeczypospolitej

Czytaj więcej


Wstęp do prawoznawstwa Atrakcyjne oferty

Podręcznik jest adresowanym do osób rozpoczynających studia prawnicze lub administracyjne

Czytaj więcej


Vademecum pism i umów dla prezesa spółki z o.o. Atrakcyjne oferty

W publikacji znajdziesz wzory najważniejszych dokumentów w spółce z o.o

Czytaj więcej


Al capone Atrakcyjne oferty

Chicago, rok 1920, czasy prohibicji. Al Capone, porywczy młody człowiek o przeciętnej inteligencji odkrywa świat nieograniczonych możliwości

Czytaj więcej


Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzi Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Umowy o dzieło Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Bestie. zbrodnie i kary Atrakcyjne oferty

„Bestie

Czytaj więcej


Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Zintegrowana opieka zdrowotna Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Rozrywki xxi w. a prawo własności intelektualnej Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Kodeks pracy 2019. praktyczny komentarz z przykładami. zmiany od 7 września 2019 Atrakcyjne oferty

ublikacja zawiera najnowsze zmiany obowiązujące od 7 września 2019 r., wprowadzone do Kodeksu pracy z inicjatywy prezydenta

Czytaj więcej


Krew na naszych rękach? Atrakcyjne oferty

Od połowy ubiegłego wieku w powszechnej świadomości świata jedyną ofiarą wojny stali się Żydzi

Czytaj więcej


Dowody zagraniczne Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Zarys prawa cywilnego Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Kierownictwo w prawie administracyjnym Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Zbieg egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Dochody nieujawnione Atrakcyjne oferty

Książka zawiera omówienie wszystkich aspektów i etapów kontroli w zakresie dochodów nieujawnionych

Czytaj więcej


Nadzór i regulacja sektora ropy i gazu Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Informatyzacja tekstu prawa Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Autorytet władz gminnych a rozwój społeczności lokalnych Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Jerzy wróblewski. pisma wybrane Atrakcyjne oferty

Fragment publikacji: (..

Czytaj więcej


Deportowani do zsrs Atrakcyjne oferty

Od 1939 roku do połowy lat 50. XX w

Czytaj więcej


Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Metodyka pracy sędziego i referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym Atrakcyjne oferty

Przestrzeganie zasad postępowania wieczystoksięgowego jest niezbędne m.in

Czytaj więcej


Skorpion z wydziału terroru Atrakcyjne oferty

Skorpion z wydziału terroru jest kobietą, wyjątkowo uzdolnionym oficerem dochodzeniowo śledczym

Czytaj więcej


Przestępstwa przeciwko wolności Atrakcyjne oferty

Opracowanie jest zbiorem artykułów pracowników Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UMCS

Czytaj więcej


Dokumentacja dyrektora szkoły Atrakcyjne oferty

Niniejsza książka to cenna pomoc dla zarządzających placówkami edukacyjnymi

Czytaj więcej


Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa w szkole Atrakcyjne oferty

Problem bezpieczeństwa w szkole może być precyzowany z bardzo wielu punktów widzenia

Czytaj więcej


Kl ravensbruck Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Przesłuchania podejrzanych jana i marii mazurkiewiczów (z akt prokuratury generalnej prl) Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Kodeks pracy folia 01. 09. 2015 Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Prawo restrukturyzacyjne Atrakcyjne oferty

Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa zawiera tekst jednolity ustawy z dnia 15 maja 2015 r

Czytaj więcej


Bezpieczeństwo imprez masowych kom. w.2/2020 Atrakcyjne oferty

   Komentarz zawiera praktyczne omówienie m.in

Czytaj więcej


Kodeks postępowania administracyjnego w.2 Atrakcyjne oferty

Publikacja stanowi praktyczną pomoc w pracy urzędnika, prawnika oraz pełnomocnika w sprawach administracyjnych

Czytaj więcej


Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Kodeks cywilny. komentarz t.vi spadki w.1 Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Urlopy pracownicze Atrakcyjne oferty

Książka, jako jedna z nielicznych, kompleksowo przedstawia problematykę urlopów pracowniczych, uwydatniając przy tym aspekty praktyczne

Czytaj więcej


Rekrutacja do szkół 2016/2017 2 części Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017 Atrakcyjne oferty

PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNEOd roku szkolnego 2016/2017 obowiązują zmienione zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli

Czytaj więcej


Postępowanie cywilne. diagramy Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Egzekutor. wstrząsająca spowiedź zołnierza ak Atrakcyjne oferty

Nowe, wzbogacone o dyskusję wokół książki, wydanie bestsellerowych wspomnień

Czytaj więcej


Kodeks postępowania administracyjnego w.4 Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym Atrakcyjne oferty

Monografia zawiera omówienie uregulowań służących przeciwdziałaniu zmowom przetargowym w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym

Czytaj więcej


Z problematyki wiktymologii Atrakcyjne oferty

(...)Pani Profesor stoi na stanowisku, że każda ofiara wymaga traktowania jej z godnością i szacunkiem

Czytaj więcej


Ustawa o samorządzie powiatowym Atrakcyjne oferty

Komentarz jest dogłębną analizą przepisów dotyczących funkcjonowania powiatów w praktyce

Czytaj więcej


Problemy legislacji administracyjnej Atrakcyjne oferty

Publikacja zawiera omówienie najciekawszych i najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu współczesnej legislacji administracyjnej

Czytaj więcej


Kpc. komentarz t.4 pos. rozpoznawcze i zabezpiecz. Atrakcyjne oferty

Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego

Czytaj więcej


Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku Atrakcyjne oferty

Książka zawiera kompleksowe omówienie przebiegu postępowania w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza oraz wykaz inwentarza

Czytaj więcej


Oskarżenie na zamówienie Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Postępowanie cywilne. repetytorium Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Działania profilaktyczne. planowanie i realizacja Atrakcyjne oferty

Publikacja z zakresu policyjnej profilaktyki społecznej, która powstała w odpowiedzi na potrzeby zgłoszone przez funkcjonariuszy policji

Czytaj więcej


Notatnik Atrakcyjne oferty

Szmul Rozensztajn (1889-1944), nauczyciel i dziennikarz, trafił do łódzkiego getta w 1940 roku. W 1941 roku zatrudniono go w Wydziałach Ewidencji

Czytaj więcej


Instytucje rynku farmaceutycznego Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Ustawa o trybunale konstytucyjnym Atrakcyjne oferty

Książka zawiera tekst USTAWY O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYMoraz teksty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r

Czytaj więcej


Wzorce osobowe w prawie karnym Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Ewolucja statusu obywateli unii wobec państwa przyjmującego i państwa pochodzenia Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Walka przez łzy. matka tomasza komendy, teresa klemańska Atrakcyjne oferty

Kiedy zapadł wyrok skazujący jej dziecko na 25 lat więzienia, jej świat się rozsypał

Czytaj więcej


Jak prowadzić księgi parafialne? poradnik Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


System prawa pracy t.5 Atrakcyjne oferty

Tom V Systemu Prawa Pracy prezentuje zagadnienia zbiorowego prawa pracy

Czytaj więcej


Republicyzacja zadań publicznych Atrakcyjne oferty

Pierwsza w literaturze polskojęzycznej praca poświęcona analizie zjawiska republicyzacji zadań publicznych

Czytaj więcej


Opodatkowanie akcji marketingowych Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy... Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Aktualne problemy egzekucji sądowej w polsce i na litwie Atrakcyjne oferty

Recenzowana monografia stanowi interesujące opracowanie dotyczące egzekucji sądowej w Polsce i na Litwie

Czytaj więcej


Odpowiedzialność prawna za strajk i inne formy... Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Prezydencja w radzie unii eeuropejskiej. słownik Atrakcyjne oferty

W serii słowników wydawanych we współpracy z Katedrą Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego ukazały się również:1

Czytaj więcej


Podręcznik bezpieki Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Byłem wykidajłą. prawdziwa historia Atrakcyjne oferty

\"Tym razem Grek zabiera nas do lat 80 w dyskotekach królowało wtedy Boney M

Czytaj więcej


Postępowanie egzekucyjne w administracji.kom. w.8 Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Jaki to znak? Atrakcyjne oferty

W niniejszej książce omówione zostały znaki i tablice, które dzieci mogą zobaczyć w miejscach publicznych

Czytaj więcej


Oblicza prawa cywilnego Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Wartości w prawie administracyjnym Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Zbrodnia ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkośc Atrakcyjne oferty

Monografia jest unikatową pracą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i międzynarodowego prawa karnego

Czytaj więcej


Podatki a etyka Atrakcyjne oferty

Monografia jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym opracowaniem, w którym ujęto zagadnienia etyki prawodawcy, podatnika i organu podatkowego

Czytaj więcej


Prawo do ustalenia tożsamości w polskim porządku prawnym Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Zakazany bóg Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności... Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Wszechstronny rozwój jednostki w społeczeństwie demokratycznym Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Bicia nie trzeba było ich uczyć Atrakcyjne oferty

Urodzony w 1917 roku Adam Humer do partii komunistycznej wstąpił jeszcze przed II wojną światową

Czytaj więcej


Rozmowy z katem Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Stalking Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Zimny wiatr. pamiętnik z lat spędzonych... Atrakcyjne oferty

\"Zimny wiatr. Pamiętnik z lat spędzonych..

Czytaj więcej


Postępowanie przed sądem i instancji w... Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Środki karne przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym kodeksie karnym Atrakcyjne oferty

Przepisy normujące środki karne są jedną z częściej, o ile nie najczęściej, modyfikowaną grupą przepisów Kodeksu karnego

Czytaj więcej


Skorpion Atrakcyjne oferty

Paweł Tuchlin, pseudonim Skorpion, to jeden z najbardziej krwawych seryjnych morderców w historii polskiej kryminalistyki

Czytaj więcej


Niewyjaśnione spiski naszych czasów tom 2 Atrakcyjne oferty

Zdemaskowane kulisy współczesnych spisków: Unabomber, Zakon Syjonu, atak na World Trade Center..

Czytaj więcej


Radomierzyce - archiwa pachnące śmiercią Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Fotograf, fotografia, prawo Atrakcyjne oferty

Wojciech Orżewski -absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

Czytaj więcej


Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2017. stan prawny na dzień 21 marca 2017 roku Atrakcyjne oferty

Najnowszy kodeks – stan prawny na dzień 21 marca 2017 roku

Czytaj więcej


Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego Atrakcyjne oferty

Druga nagroda w 54

Czytaj więcej


Kodeks pracy 2018 Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Kodeks spółek handlowych Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Jednolitość stosowania prawa konkurencji ue ,,, Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na polskich... Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Napadałem na banki. prawdziwa historia Atrakcyjne oferty

Grek powraca! Już po opublikowaniu swojej pierwszej książki \"Byłem gangsterem

Czytaj więcej


Kodeks spółek handlowych. komentarz t.2 Atrakcyjne oferty

W tomie drugim dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof

Czytaj więcej


Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu 2018 Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Granice naturalizacji prawa Atrakcyjne oferty

\"Jeśli można mówić o modach w filozofii, to niewątpliwie jedną z aktualnie panujących jest moda na dyskusje wokół naturalizmu

Czytaj więcej


Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Atrakcyjne oferty

Od 1 czerwca 2017 r

Czytaj więcej


Zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe do.... Atrakcyjne oferty

Poradnik wyczerpująco opisuje zagadnienie planowania i wydatkowania środków publicznych w wysokości do 30.000 euro

Czytaj więcej


Rodo w praktyce. 30 najczęstszych pytań i odpowiedzi dla podmiotów leczniczych. wydanie ii Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Czysta teoria prawa Atrakcyjne oferty

Hans Kelsen (18811973) jest najbardziej znanym dwudziestowiecznym prawnikiem na świecie

Czytaj więcej


Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów unii europejskiej w zakresie równego traktowania. komentarz Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza komentarz do art. 627-639 k.p.c. Atrakcyjne oferty

Komentarz przedstawia praktyczne i teoretyczne aspekty dotyczące dokonywania przez komornika zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza

Czytaj więcej


Centralizacja rozliczeń vat w samorządach. komentarz Atrakcyjne oferty

Rewolucja w rozliczeniach jednostek samorządu terytorialnego W komentarzu omówiono przepisy tzw

Czytaj więcej


Czystka stalina w armii czerwonej Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Peerel zza krat Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Jednolity plik kontrolny w.2 Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Karta nauczyciela. komentarz w.10 Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Radykał Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Powszechne a szczegolne prawo pracy Atrakcyjne oferty

Książka zawiera pogłębioną analizę relacji pomiędzy powszechnym a szczególnym prawem pracy (uregulowanym w przepisach pozakodeksowych)

Czytaj więcej


Meritum. prawo farmaceutyczne Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Kategorie

Mapa strony