Prawo, akty prawne

Przedział cenowy:
od:
do:
Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwe
Atrakcyjne oferty

Własna firma krok po kroku - grzegorz krzemień
Atrakcyjne oferty

Etyka biznesu - blanchard kenneth, peale norman v
Atrakcyjne oferty

Niestandardowy podręcznik do rachunkowości - svet
Atrakcyjne oferty

21 cech skutecznego lidera jak stać się osobą za
Atrakcyjne oferty

Adaptability and change the regional dimensions i
Atrakcyjne oferty

Nowoczesne rozwiązania w logistyce - remigiusz ko
Atrakcyjne oferty

Financial crisis in central and eastern europe -
Atrakcyjne oferty

Wielcy z wyboru - jim collins
Atrakcyjne oferty

Matematyka finansowa - sobczyk mieczysław
Atrakcyjne oferty

Techniki skutecznej sprzedaży przez telefon i int
Atrakcyjne oferty

Problemy transportowe miast - mężyk anna, zamkows
Atrakcyjne oferty

Coaching - blanchard ken, shula don
Atrakcyjne oferty

Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji - joanna
Atrakcyjne oferty

Urojenia ekonomii - gilbert rist
Atrakcyjne oferty

Dysponowanie wspólnymi zasobami - ostrom elinor,
Atrakcyjne oferty

Od celu do wyniku - jim collins
Atrakcyjne oferty

Biznes w świecie mobile - żółkiewska sylwia, rych
Atrakcyjne oferty

Cyfrowi ludzie - chris skinner
Atrakcyjne oferty

Alianse strategiczne biblioteka menedżera - halin
Atrakcyjne oferty

Franczyza fakty i mity - daniel dziewit
Atrakcyjne oferty

Lobbing w świetle teorii wyboru publicznego - mar
Atrakcyjne oferty

My robimy to inaczej! - kotter john, rathgeber ho
Atrakcyjne oferty

Zwierzęce instynkty. - akerlof george a., shiller
Atrakcyjne oferty

Benchmarking procesowy jako instrument doskonalen
Atrakcyjne oferty

Największy bogacz wszech czasów - greg steinmetz
Atrakcyjne oferty

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - gierszews
Atrakcyjne oferty

Sieci wiedzy - dudek karolina j.
Atrakcyjne oferty

Ekonomiczny punkt widzenia - murray rothbard
Atrakcyjne oferty

Ekonomia menedżerska - samuelson william f., mark
Atrakcyjne oferty

Kiedy warto obrabować bank - levitt steven, dubne
Atrakcyjne oferty

Kategorie wypowiedzi i ich ochrona - joanna taczk
Atrakcyjne oferty

Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku b2b -
Atrakcyjne oferty

Crowdfunding w polsce - anna pluszyńska, anna szo
Atrakcyjne oferty

Projekt produktywność przejmij kontrolę nad swoim
Atrakcyjne oferty

Zrozumieć rynki finansowe - sławiński andrzej , c
Atrakcyjne oferty

Ekonomiczne problemy fałszowania żywności. instru
Atrakcyjne oferty

Fuzje i przejęcia - praca zbiorowa
Atrakcyjne oferty

Rok coachingu z peterem druckerem - maciariello j
Atrakcyjne oferty

Prognozuj kto kliknie kupi skłamie lub umrze - er
Atrakcyjne oferty

Nie licz na szczęście! - christensen clayton, hal
Atrakcyjne oferty

Przedsiębiorczość nieproduktywna w świetle ekonom
Atrakcyjne oferty

Technologie mobilne w marketingu - andrzej sznajd
Atrakcyjne oferty

Innowacyjne i pozainnowacyjne uwarunkowania przed
Atrakcyjne oferty

Etyka i biznes katechizm dla przedsiębiorców - pr
Atrakcyjne oferty

O zarządzaniu, społeczeństwie i gospodarce - druc
Atrakcyjne oferty

Jak zostać ceo czyli o zasadach dochodzenia na sz
Atrakcyjne oferty

Zarządzanie dla inżynierów - praca zbiorowa
Atrakcyjne oferty

Marka narodowa - marta hereźniak
Atrakcyjne oferty

System informacyjny marketingu przedsiębiorstw -
Atrakcyjne oferty

Metodyczne aspekty analizy ekonom.przedsiębiorstw
Atrakcyjne oferty

Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlo
Atrakcyjne oferty

Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych - gos w
Atrakcyjne oferty

Mobilność korporacyjna na przykładzie krakowa - e
Atrakcyjne oferty

Procedury i dokumentacja badania sprawozdań finan
Atrakcyjne oferty

Dylematy badawczo-rozwojowe we współ. gospodarce
Atrakcyjne oferty

Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w h
Atrakcyjne oferty

Konwergencja kapitał ludzki innowacje - łukasz ja
Atrakcyjne oferty

Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem efektyw
Atrakcyjne oferty

Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkure
Atrakcyjne oferty

Zarządzanie szkołą wyższą dylematy i wyzwania tom
Atrakcyjne oferty

Marketing - praca zbiorowa
Atrakcyjne oferty

Pieniądz i kryzysy - hayek friedrich august
Atrakcyjne oferty

Turystyka. wybrane zagadnienia - balińska agata,
Atrakcyjne oferty

Metody i techniki pobudzania kreatywności w organ
Atrakcyjne oferty

Elastyczne formy zatrudnienia - ewa stroińska
Atrakcyjne oferty

Zarządzanie dziś i jutro tom 16 - monika wyrzykow
Atrakcyjne oferty

Rachunkowość podatkowa - olchowicz irena, jamroży
Atrakcyjne oferty

Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa - gą
Atrakcyjne oferty

Funkcjonowanie organizacji w wirtualnym świecie -
Atrakcyjne oferty

Socjoekonomika starzenia się współczesnych społec
Atrakcyjne oferty

Determinanty rozwoju gospodarczego państw asea -
Atrakcyjne oferty

Raport roczny jako źródło informacji o wynikach d
Atrakcyjne oferty

Plan przestrzennego zagospodarowania jako element
Atrakcyjne oferty

Systemy wspomagania decyzji - bojar waldemar, ros
Atrakcyjne oferty

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów... -
Atrakcyjne oferty

Agrobiznes - franciszek kapusta
Atrakcyjne oferty

Era autodestrukcji - władysław szymański
Atrakcyjne oferty

Renta geograficzna a rozwój społeczno - gospodarc
Atrakcyjne oferty

Biznes a ochrona konkurencji - anna fornalczyk
Atrakcyjne oferty

Bezpieczeństwo w unii europejskiej - tomasz r. al
Atrakcyjne oferty

Systemowe zarządzanie jakością - piotr miller
Atrakcyjne oferty

Od nędzy do pieniędzy czyli znad bugu na wall str
Atrakcyjne oferty

Regulamin pracy dla pracowników samorządowych - p
Atrakcyjne oferty

Rachunkowość i analiza finansowa dla inżynierów -
Atrakcyjne oferty

Bezpieczeństwo transakcji finansowych w polsce -
Atrakcyjne oferty

Rachunkowość w polsce w okresie międzywojennym 19
Atrakcyjne oferty

Targi w gospodarce rynkowej
Atrakcyjne oferty

Credit default swap w transakcjach średniotermino
Atrakcyjne oferty

Platforma e-learningowa jako trzon systemu zarząd
Atrakcyjne oferty

Podręcznik coachingu - julie starr
Atrakcyjne oferty

Teoria optymalnego obszaru walutowego z perspekty
Atrakcyjne oferty

Wielki szort. mechanizm maszyny zagłady - michael
Atrakcyjne oferty

Zarządzanie i ekonomia teraźniejszość i przyszłoś
Atrakcyjne oferty

Kontrola dewizowa wykonywana przez narodowy bank
Atrakcyjne oferty

Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania
Atrakcyjne oferty

Ewolucja form organizacyjno-prawnych gospodarki b
Atrakcyjne oferty

Zarządzanie stresem w organizacji - adam cichosz
Atrakcyjne oferty

Sprawność systemów zarządzania wiedzą w aliansach
Atrakcyjne oferty

Media publiczne w polsce - krzysztof tenerowicz
Atrakcyjne oferty

Dziesięć lat w unii - tomasz cukiernik
Atrakcyjne oferty

Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulow
Atrakcyjne oferty

Współczesne wyzwania rozwoju przedsiębiorstw i re
Atrakcyjne oferty

Zaawansowana rachunkowość finansowa od teorii do
Atrakcyjne oferty

Przyczyny i skutki zatrudnienia nierejestrowanego
Atrakcyjne oferty

Plany zarządzania nieruchomościami - andrzej sobc
Atrakcyjne oferty

Poradnik innowacyjnego samorządowca - jan fazlagi
Atrakcyjne oferty

Praca nieopłacona, opłacona, emigracja zagraniczn
Atrakcyjne oferty

Segregacja zawodowa według płci w krajach oecd -
Atrakcyjne oferty

Elementy prawa dla ekonomistow-scriptus - siuda w
Atrakcyjne oferty

Transformacje - praca zbiorowa
Atrakcyjne oferty

Systemy płatnicze i rynek płatności w unii europe
Atrakcyjne oferty

Strategia lizbońska a zarządzanie wartością - les
Atrakcyjne oferty

Koniec wielkiego mitu - thomas aubrey
Atrakcyjne oferty

Rozliczanie wartości firmy w świetle międzynarodo
Atrakcyjne oferty

Exchange traded funds (etf) - wioletta nawrot
Atrakcyjne oferty

Doradztwo finansowe w polsce - krzysztof waliszew
Atrakcyjne oferty

Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca mini
Atrakcyjne oferty

Human capital in hotel industry - ewa wszendybył-
Atrakcyjne oferty

Człowiek i społeczeństwo xxxviii wzory kultury go
Atrakcyjne oferty

Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym p
Atrakcyjne oferty

Zarządzanie wiedzą w klastrach i sieciach w przem
Atrakcyjne oferty

Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospod
Atrakcyjne oferty

Internet jako źródło informacji w decyzjach nabyw
Atrakcyjne oferty

Blockchain w biznesie. możliwości i zastosowania
Atrakcyjne oferty

Startup w 7 dni. od mocnego startu do szybkiego s
Atrakcyjne oferty

Blitzscaling ścieżka błyskawicznej ekspansji firm
Atrakcyjne oferty

Przekonywanie i wywieranie wpływu. inteligencja e
Atrakcyjne oferty

Potęga słowa dlaczego - weylman c. richard
Atrakcyjne oferty

Szef, który ma czas. ewolucja zarządzania - dzien
Atrakcyjne oferty

Z korzyścią dla wszystkich. historia firmy re/max
Atrakcyjne oferty

Nadgodziny są do bani! pracuj dla efektu, a nie d
Atrakcyjne oferty

Prawo unii europejskiej - jarosław sozański
Atrakcyjne oferty

European union - china trade relationships. in th
Atrakcyjne oferty

Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii - marian
Atrakcyjne oferty

Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w pol
Atrakcyjne oferty

Zarządzanie i finansowanie w podmiotach gospodaru
Atrakcyjne oferty

Rynek finansowy i finanse przedsiębiorstw w okres
Atrakcyjne oferty

Kulturowe uwarunkowania rachunkowości - jacek ada
Atrakcyjne oferty

Poznań między wojnami - zbigniew kopeć
Atrakcyjne oferty

Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarzą
Atrakcyjne oferty

Biuletyn europejski 2008 - paweł pasierbiak
Atrakcyjne oferty

Planowany chaos - ludwig mises
Atrakcyjne oferty

Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokaln
Atrakcyjne oferty

Społeczności wirtualne a wirtualny obieg pieniądz
Atrakcyjne oferty

Zarządzanie innowacjami - bessant john, tidd joe
Atrakcyjne oferty

Zasady kultu wyobraźni - wacław smid
Atrakcyjne oferty

Kraje rozwijające się we współczesnej gospodarce
Atrakcyjne oferty

Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami tom
Atrakcyjne oferty

Business intelligence. moda, zbawienie czy proble
Atrakcyjne oferty

Wielowymiarowe podejście do zarządzania wartością
Atrakcyjne oferty

Innowacje w zarządzaniu - regina lenart-gansiniec
Atrakcyjne oferty

Innowacje w miejscu pracy - strumińska-kutra anna
Atrakcyjne oferty

Nowoczesne zarządzanie projektami - michał trocki
Atrakcyjne oferty

Polska w unii europejskiej - dubel przemysław, ad
Atrakcyjne oferty

Przedsiębiorcy wobec okazji na rynkach zagraniczn
Atrakcyjne oferty

Wycena firmy - aswath damodaran
Atrakcyjne oferty

Tragedia euro - philipp bagus
Atrakcyjne oferty

Globalny kryzys finansowy a kraje bric - mitręga-
Atrakcyjne oferty

Logistyka i transport. - kuriata andrzej, kordel
Atrakcyjne oferty

Służebność - taft john g.
Atrakcyjne oferty

Zarządzanie ryzykiem w działalności touroperatora
Atrakcyjne oferty

Fair play - landsburg steven e.
Atrakcyjne oferty

Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni
Atrakcyjne oferty

Modelowanie ewaluacji projektów europejskich - gr
Atrakcyjne oferty

Publiczne fundusze nieruchomości w polsce - trzeb
Atrakcyjne oferty

Edukacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa - ag
Atrakcyjne oferty

Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zar
Atrakcyjne oferty

Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa -
Atrakcyjne oferty

Finanse i rachunkowość - dyduch alina, sierpińska
Atrakcyjne oferty

Pięć dysfunkcji pracy zespołowej - patrick lencio
Atrakcyjne oferty

Kapitalizm socjalizm i prawa własności - mateusz
Atrakcyjne oferty

Metody pomiaru realnej konwergencji gospodarczej
Atrakcyjne oferty

Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem do z
Atrakcyjne oferty

Szkoła austriacka praktyka inwestowania - rahim t
Atrakcyjne oferty

Mała firma w sieci narzędzia google dla początkuj
Atrakcyjne oferty

Źli samarytanie - ha-joon chang
Atrakcyjne oferty

Handel i jego rozkwit po roku 1989 - ewa waliczek
Atrakcyjne oferty

Nauka o organizacji ujęcie dynamiczne - anna adam
Atrakcyjne oferty

Jak zostałem milionerem czyli dlaczego jedni mają
Atrakcyjne oferty

Publiczne fundusze nieruchomości w polsce - trzeb
Atrakcyjne oferty

Komentarz do planów kont jednostki samorządu tery
Atrakcyjne oferty

Pieniądz kredyt bankowy i cykle koniunkturalne -
Atrakcyjne oferty

Technologie informacyjne i komunikacyjne jako mod
Atrakcyjne oferty

Złoto, banki, ludzie - krótka historia pieniądza
Atrakcyjne oferty

Autonomia fiskalna i jej wpływ na działania samor
Atrakcyjne oferty

Dowody argumenty i perswazja w procesie polityczn
Atrakcyjne oferty

Zarządzanie w instytucjach kultury - praca zbioro
Atrakcyjne oferty

Zawodowo od nowa - jon acuff
Atrakcyjne oferty

Controlling - jacek goliszewski
Atrakcyjne oferty

Zarządzanie wartością w warunkach zmiany
Atrakcyjne oferty

Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast -
Atrakcyjne oferty

Inteligentne specjalizacje a budowa innowacyjnych
Atrakcyjne oferty

Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzki
Atrakcyjne oferty

Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa inf
Atrakcyjne oferty

Partnerstwo transatlantyckie - czarny elżbieta, s
Atrakcyjne oferty

Przedsiębiorczość - moczydłowska joanna, pacewicz
Atrakcyjne oferty

Zarządzanie dla racjonalnego menedżera - tadeusz
Atrakcyjne oferty

Innovative potential in the dynamic knowledge-bas
Atrakcyjne oferty

Dobra strategia zła strategia - rumelt richard p.
Atrakcyjne oferty

Analiza finansowa przedsiębiorstwa - gołębiowski
Atrakcyjne oferty

O załamaniu i poprawie - janusz beksiak
Atrakcyjne oferty

Logistyka i transport w ujęciu systemowym - korde
Atrakcyjne oferty

Raport roczny jako źródło informacji o wynikach d
Atrakcyjne oferty

Finanse turystyki zagranicznej - bogumił bernaś
Atrakcyjne oferty

Rynki finansowe, inwestycje i finanse - renata gm
Atrakcyjne oferty

Wykorzystanie metod zarządzania i logistyki stoso
Atrakcyjne oferty

Governance - hausner jerzy, jessop bob, mazur sta
Atrakcyjne oferty

Jednominutowy menedżer buduje wydajne zespoły - b
Atrakcyjne oferty

Controlling personalny w sieciach handlu detalicz
Atrakcyjne oferty

Wywiad i kontrwywiad w polityce międzynarodowej n
Atrakcyjne oferty

Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju -
Atrakcyjne oferty

Zatrudnialność pracobiorcy w elastycznym zarządza
Atrakcyjne oferty

Podstawy finansów publicznych i ubezpieczeń społe
Atrakcyjne oferty

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w p
Atrakcyjne oferty

Turystyka na obszarach wyspiarskich wobec światow
Atrakcyjne oferty

Na rogu nordau i wall street - praca zbiorowa
Atrakcyjne oferty

Jak żyć w świecie który oszalał - bendyk edwin, s
Atrakcyjne oferty

Finezja cen. Ilość ofert: 32


Sprawozdawczość i analiza finansowa - dyktus jadwiga, gaertner maria, malik barbara Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Anus mundi Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Analiza finansowa w przedsiębiorstwie - praca zbiorowa Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Demokracja i rządy prawa Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Skutecznie zarządzanie projektami a kompetencje interpersonalne - król magdalena b. Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Prawnoustrojowe atrybuty aktów normatywnych prezydenta amerykańskiego Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Nauka administracji Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


The parliamentary assembly of the council of europe Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Nauka o kreowaniu wiedzy - bazyli poskrobko Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Business valuation - panfil marek, szablewski andrzej Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Proces ratyfikacji traktatu ustanawiającego konstytucję dla europy i jego następstwa Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Profesjonalna kultura prawnicza Atrakcyjne oferty

Rozważania zawarte w tej książce sytuują się wokół modelu praktyki prawniczej nawiązującego do koncepcji juryscentryzmu autorstwa prof

Czytaj więcej


Rewitalizacja miast - justyna przywojska Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Instrukcja podatkowego rozliczania działalności inwestycyjnej i remontowej Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Prywatność teoria i praktyka Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Reforma prawa karnego propozycje i komentarze Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Mikroekonometria - bazyl monika, książek monika, owczarczuk marcin Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Spółka w upadłości układowej Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Fuzje i przejęcia a wartość zakładu ubezpieczeń - malwina lemkowska Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Kryminalistyka. zarys wykładu wyd.6 Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Święta od dżdżownic Atrakcyjne oferty

Książka, przy której uśmiejesz się serdecznie i łezka błyśnie Ci w oku

Czytaj więcej


Fundusze unii europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013 Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Komparatystyka prawnicza Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym Atrakcyjne oferty

Tytułowy problem tej pracy ma obecnie szczególne znaczenie, zarówno naukowe, jak i praktyczne

Czytaj więcej


Contra auctoritatem Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Katyń w oczach zachodu Atrakcyjne oferty

Historię można czytać jak powieść kryminalną

Czytaj więcej


Wołyń we krwi 1943 Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Rola prezydencji rady europejskiej Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Nasza ameryka - lupa richard Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Kapitalizm zombi globalny kryzys i aktualność myśli marksa - chris harman Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Kategorie

Mapa strony