Biznes i ekonomia

Przedział cenowy:
od:
do:
Miscellanea parlamentarne praktyka w sferze napię
Atrakcyjne oferty

Globalne zarządzanie zasobami ropy i gazu w persp
Atrakcyjne oferty

Ustroje konstytucyjne państw współczesnych - pawe
Atrakcyjne oferty

Uprawnienia wierzyciela z umowy przedwstępnej w r
Atrakcyjne oferty

Meritum rachunkowość - ewa walińska
Atrakcyjne oferty

Ochrona środowiska w firmie kompendium wiedzy dla
Atrakcyjne oferty

Składki zus 2019 - mariusz pigulski
Atrakcyjne oferty

Zamknięcie roku 2018 w pkpir - katarzyna trzpioła
Atrakcyjne oferty

Prawo wykroczeń - praca zbiorowa
Atrakcyjne oferty

Substancje niebezpieczne bhp w pytaniach i odpowi
Atrakcyjne oferty

Kodeks postępowania cywilnego - praca zbiorowa
Atrakcyjne oferty

Akta osobowe po 1 stycznia 2019 prowadzenie przec
Atrakcyjne oferty

Porównanie stanów prawnych kpa 2016-2018 - praca
Atrakcyjne oferty

Z zagadnień współczesnego prawa polskiego - praca
Atrakcyjne oferty

Zakupy po polsku - krzysztof łabenda
Atrakcyjne oferty

Kodeks postępowania administracyjnego - praca zbi
Atrakcyjne oferty

Samochód w firmie - radosław kowalski
Atrakcyjne oferty

Prawa ochrony rodziny - katarzyna jadach
Atrakcyjne oferty

Zarys finansów publicznych i prawa finansowego -
Atrakcyjne oferty

Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem - ba
Atrakcyjne oferty

Naruszenia ochrony danych osobowych przykłady wsk
Atrakcyjne oferty

Kodeks cywilny tom ii komentarz do art. 450-1088
Atrakcyjne oferty

Odpowiedzialność cywilna osób działających za spó
Atrakcyjne oferty

Odpowiedzialność zarządu spółki - jacek świeca
Atrakcyjne oferty

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzysta
Atrakcyjne oferty

Kodeks karny część szczególna komentarz kkb art.
Atrakcyjne oferty

Rodo dla księgowychi biur rachunkowych - praca zb
Atrakcyjne oferty

Leksykon prawa gospodarczego publicznego - praca
Atrakcyjne oferty

Źródła prawa w samorządzie terytorialnym - bogdan
Atrakcyjne oferty

Prawo ochrony pracy współczesność i perspektywy r
Atrakcyjne oferty

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zas
Atrakcyjne oferty

Prawo wojskowe - kitler waldemar, stepnowska mart
Atrakcyjne oferty

Narodowy zasób archiwalny i archiwa komentarz - k
Atrakcyjne oferty

Zarząd majątkiem wspólnym komentarz - balwicka-sz
Atrakcyjne oferty

Fotograf fotografia prawo - wojciech orżewski
Atrakcyjne oferty

Kodeks postępowania cywilnego dochodzenie roszcze
Atrakcyjne oferty

Prawo prasowe komentarz - drozdowicz krzysztof, ł
Atrakcyjne oferty

Vat zmiany od 1 wrzesnia i 1 listopada 2019
Atrakcyjne oferty

Zarys metodyki pracy kuratora sądowego - praca zb
Atrakcyjne oferty

Suwerenność państwa w przestrzeni powietrznej - m
Atrakcyjne oferty

Nauka o przestępstwie zasady odpowiedzialności to
Atrakcyjne oferty

Kodeks postępowania cywilnego - praca zbiorowa
Atrakcyjne oferty

Prawo nieruchomości - praca zbiorowa
Atrakcyjne oferty

Kodeks drogowy - praca zbiorowa
Atrakcyjne oferty

Obniżenie wieku emerytalnego - zawadzka-filipczyk
Atrakcyjne oferty

Prawo medyczne oraz inne akty prawne - praca zbio
Atrakcyjne oferty

Nowe prawo przedsiębiorców - dobaczewska anna, po
Atrakcyjne oferty

Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności
Atrakcyjne oferty

Prawo ubezpieczeń społecznych - gertruda uścińska
Atrakcyjne oferty

Prawo podatkowe - ryszard mastalski
Atrakcyjne oferty

Wybrane zagadnienia z prawa bankowego - zygfryd g
Atrakcyjne oferty

Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynk
Atrakcyjne oferty

Profesjonalizm w uczeniu - hurst beth, reding gin
Atrakcyjne oferty

Kazusy z prawa pracy z rozwiązaniami część 1 - pr
Atrakcyjne oferty

Polityka wschodnia unii europejskiej
Atrakcyjne oferty

Kodeks pracy 2018
Atrakcyjne oferty

Ochrona małoletnich przed alkoholem w polskim pra
Atrakcyjne oferty

Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gos
Atrakcyjne oferty

Energetyka wyzwania prawno instytucjonalne
Atrakcyjne oferty

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyj
Atrakcyjne oferty

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - praca zbio
Atrakcyjne oferty

Polityka i sprawiedliwość w grecji przedsokratejs
Atrakcyjne oferty

Bezpaństwowość w prawie publicznym - dorota pudzi
Atrakcyjne oferty

Integralność prawa administracyjnego - zimmermann
Atrakcyjne oferty

Planowanie przestrzenne w rfn - józef hernik. grz
Atrakcyjne oferty

Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące
Atrakcyjne oferty

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów w.2 - li
Atrakcyjne oferty

Ustawa o działalności leczniczej komentarz - derc
Atrakcyjne oferty

Prawo rynku kapitałowego - praca zbiorowa
Atrakcyjne oferty

Mienie zabużańskie prawne podstawy realizacji ros
Atrakcyjne oferty

Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczeni
Atrakcyjne oferty

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony z
Atrakcyjne oferty

Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne - anna hr
Atrakcyjne oferty

System prawa administracyjnego procesowego - chró
Atrakcyjne oferty

Foundations of legal negotiations studies in the
Atrakcyjne oferty

Polskie prawo antymonopolowe - praca zbiorowa
Atrakcyjne oferty

Korporacja - katarzyna kopaczyńska-pieczniak
Atrakcyjne oferty

Ustawa o systemie oświaty komentarz - agata piszk
Atrakcyjne oferty

Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szp
Atrakcyjne oferty

Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywiln
Atrakcyjne oferty

Skarga nadzwyczajna w świetle systemu środków zas
Atrakcyjne oferty

Samobójstwo w prawie polskim - konrad burdziak
Atrakcyjne oferty

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitało
Atrakcyjne oferty

Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach - pra
Atrakcyjne oferty

Prawo podatkowe przedsiębiorców - karwat piotr, l
Atrakcyjne oferty

Kodeks cywilny - jacek gudowski
Atrakcyjne oferty

Kodeks cywilny komentarz tom 4 zobowiązania część
Atrakcyjne oferty

Restrukturyzacja i upadłość zagadnienia praktyczn
Atrakcyjne oferty

Podatek od nieruchomości w praktyce - pacyga mich
Atrakcyjne oferty

Wzory pism prokuratora w sprawach karnych - goźdz
Atrakcyjne oferty

Krajowa administracja skarbowa komentarz - praca
Atrakcyjne oferty

Medical law - banaszczyk zbigniew, boratyńska mar
Atrakcyjne oferty

Apelacje cywilne i karne - stefan jaworski
Atrakcyjne oferty

Środki dyscyplinowania administracji publicznej w
Atrakcyjne oferty

Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych -
Atrakcyjne oferty

Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach - miec
Atrakcyjne oferty

Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące
Atrakcyjne oferty

Opodatkowanie akcji marketingowych - feldo katarz
Atrakcyjne oferty

Kariery kryminalne członków zorganizowanych grup
Atrakcyjne oferty

Ustawa o grach hazardowych komentarz - babiarz st
Atrakcyjne oferty

Opodatkowanie samochodów służbowych w działalnośc
Atrakcyjne oferty

Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych - sł
Atrakcyjne oferty

Prawo dla filmowców - iga bałos
Atrakcyjne oferty

Historia ustroju i prawa polskiego - rosner anna,
Atrakcyjne oferty

Pracownicze plany kapitałowe - kuczkowski łukasz,
Atrakcyjne oferty

Wiktymologia - brunon hołyst
Atrakcyjne oferty

Prawa konsumenta komentarz - tomasz czech
Atrakcyjne oferty

Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i
Atrakcyjne oferty

Samorząd terytorialny - bogdan dolnicki
Atrakcyjne oferty

Postepowanie cywilne - praca zbiorowa
Atrakcyjne oferty

Contra auctoritatem - tomasz kuczur
Atrakcyjne oferty

Prawo zamówień publicznych w praktyce - andała-sę
Atrakcyjne oferty

Przewodnik po prawie administracyjnym - wojciech
Atrakcyjne oferty

Jednolity plik kontrolny - sidelnik m., grzanka p
Atrakcyjne oferty

Zbiorowe prawo pracy komentarz - krzysztof baran
Atrakcyjne oferty

Przetarg ograniczony - agata hryc-ląd
Atrakcyjne oferty

Organizacja i zadania terenowych organów administ
Atrakcyjne oferty

Prawo turystyczne - mirosław nesterowicz
Atrakcyjne oferty

Spółdzielnie mieszkaniowe komentarz - ewa bończak
Atrakcyjne oferty

Komentarz do nowelizacji ustawy o ochronie konkur
Atrakcyjne oferty

Przewodnik po upadłości konsumenckiej - praktyczn
Atrakcyjne oferty

Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji u
Atrakcyjne oferty

Polskie postępowanie przed sądami administracyjny
Atrakcyjne oferty

Normatywne wzorce umów spółek handlowych w prawie
Atrakcyjne oferty

Wolność w prawie administracyjnym - jan zimmerman
Atrakcyjne oferty

Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole - dąbrowska
Atrakcyjne oferty

Rozliczanie podatku u źródła - jarosław sekita
Atrakcyjne oferty

Prawo budowlane warunki techniczne i inne akty pr
Atrakcyjne oferty

Kodeks karny skarbowy komentarz - kardas piotr, ł
Atrakcyjne oferty

System informacji oświatowej - agata piszko
Atrakcyjne oferty

Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarc
Atrakcyjne oferty

Administracja ochrony bezpieczeństwa i porządku p
Atrakcyjne oferty

Jawność i jej ograniczenia tom 12 model regulacji
Atrakcyjne oferty

Konstytucja praworządność władza sądownicza - boj
Atrakcyjne oferty

Nowe zasady kontroli nfz - eliza kwapińska
Atrakcyjne oferty

Encyklopedia politologii tom 1 - sokół wojciech,
Atrakcyjne oferty

Działalność gospodarcza jednostek samorządu teryt
Atrakcyjne oferty

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłaca
Atrakcyjne oferty

Postępowanie zabezpieczające - izabella gil
Atrakcyjne oferty

Prawo cywilne zbiór przepisów - praca zbiorowa
Atrakcyjne oferty

Zamówienia publiczne - korporowicz łukasz, nowak
Atrakcyjne oferty

Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komen
Atrakcyjne oferty

Prawo unii europejskiej w pigułce - praca zbiorow
Atrakcyjne oferty

Prawo pracy zus podatki w 2016 r. - praca zbiorow
Atrakcyjne oferty

Dokumentacja pracownicza 2019 - mroczkowska renat
Atrakcyjne oferty

Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia
Atrakcyjne oferty

Zmiana imienia i nazwiska - alicja czajkowska
Atrakcyjne oferty

Komentarz do spraw o rozwód - ignaczewski jacek,
Atrakcyjne oferty

Efektywność reprezentacji interesów polski w unii
Atrakcyjne oferty

Powiązania wewnątrzsystemowe w postępowaniu cywil
Atrakcyjne oferty

Podatek vat w instytucjach kultury 2017 jednolity
Atrakcyjne oferty

Świadczenia pozapłacowe 2017 - praca zbiorowa
Atrakcyjne oferty

Dotacje unijne dla ngo - marek peda
Atrakcyjne oferty

Spółka akcyjna - marek michalski
Atrakcyjne oferty

Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 r. - marc
Atrakcyjne oferty

Istota prokury i zasady odpowiedzialności prokure
Atrakcyjne oferty

Rozliczenia vat - praca zbiorowa
Atrakcyjne oferty

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wo
Atrakcyjne oferty

Oddziaływanie brytyjskiej ustawy o prawach człowi
Atrakcyjne oferty

Czas pracy 2019 - chruściel łukasz, szybak-bizack
Atrakcyjne oferty

Zbiór karny plus 2019 - praca zbiorowa
Atrakcyjne oferty

Zeszyty księgowego nr 5 rozliczenia podatkowe za
Atrakcyjne oferty

Rachunkowość jednostek oświatowych 2016 - izabela
Atrakcyjne oferty

Praktyczny przewodnik po znakach bhp - roman maje
Atrakcyjne oferty

Regulamin zfśs na rok szkolny 2016/2017 - dwojews
Atrakcyjne oferty

Umowa przyznawania pomocy z europejskiego fundusz
Atrakcyjne oferty

Zakaz dyskryminacji w prawie pracy - marcin wujcz
Atrakcyjne oferty

Gospodarka i obrót nieruchomościami
Atrakcyjne oferty

Karta nauczyciela komentarz praktyczny - dariusz
Atrakcyjne oferty

O ustroju, prawie i polityce ii rzeczypospolitej
Atrakcyjne oferty

Prawo rolne - paweł czechowski, red.
Atrakcyjne oferty

Egzaminy aplikacje 2015 radcowska i adwokacka tom
Atrakcyjne oferty

Aplikacje 2011 tom 1 - kamiński piotr, wilk urszu
Atrakcyjne oferty

Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej. stud
Atrakcyjne oferty

Prawo o notariacie komentarz część 2 tom 1-2 - al
Atrakcyjne oferty

Rozliczamy sprzedaż mieszkania - zmiany 2019 - gr
Atrakcyjne oferty

Kodeks postępowania cywilnego ze schematami - pio
Atrakcyjne oferty

Rachunkowość nieruchomości w jednostkach sektora
Atrakcyjne oferty

Efektywność regulacji zbiorowych stosunków pracy
Atrakcyjne oferty

Samorządowe konsultacje społeczne - roman marchaj
Atrakcyjne oferty

Organy ochrony środowiska w polsce i unii europej
Atrakcyjne oferty

Prawo handlowe zbiór przepisów - praca zbiorowa
Atrakcyjne oferty

Konstytucja biznesu zbiór przepisów - praca zbior
Atrakcyjne oferty

Normatywność prawa - bartosz brożek
Atrakcyjne oferty

Cit podatki i rachunkowość komentarz - małecki pa
Atrakcyjne oferty

Prawny model zatrudnienia nauczyciela akademickie
Atrakcyjne oferty

Dokumentacja pracownicza 2016 ponad 290 wzorów z
Atrakcyjne oferty

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 20
Atrakcyjne oferty

Kodeks karny część szczególna komentarz - kłączyń
Atrakcyjne oferty

Assessment development center - sabina nikodemska
Atrakcyjne oferty

Wezwanie do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów w
Atrakcyjne oferty

Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpiecz
Atrakcyjne oferty

Wzory dokumentów dla biur rachunkowych 2018 - pra
Atrakcyjne oferty

Zbiór cywilny plus 2019 - praca zbiorowa
Atrakcyjne oferty

Prawo łowieckie - witold daniłowicz
Atrakcyjne oferty

Prawo rzeczowe testy - szutowska kamila, kociubiń
Atrakcyjne oferty

Prawo energetyczne ukrainy wybór źródeł
Atrakcyjne oferty

Kryteria oceny ofert po nowelizacji ustawy pzp -
Atrakcyjne oferty

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce -
Atrakcyjne oferty

Warunki udziału w postępowaniu po nowelizacji ust
Atrakcyjne oferty

Pdop 2016
Atrakcyjne oferty

Operator systemu magazynowania - natalia dobrowol
Atrakcyjne oferty

Ceny transferowe jak przygotować firmę do kontrol
Atrakcyjne oferty

Prawo wykroczeń - praca zbiorowa
Atrakcyjne oferty

Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i
Atrakcyjne oferty

Symulacja całkowita zgody małżeńskiej (kan. 1101
Atrakcyjne oferty

Podręczny kodeks drogowy 2019 - praca zbiorowa
Atrakcyjne oferty

Kodeks postępowania cywilnego - praca zbiorowa
Atrakcyjne oferty

Meritum prawo spółek tom 1-2 - andrzej kidyba
Atrakcyjne oferty

Testy b plus - praca zbiorowa
Atrakcyjne oferty

Finezja cen. Ilość ofert: 40


Kapitalizm współczesnych niemiec Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w zakresieci i gospodarki finansowej Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Redystrybucja dochodów kto zyskuje? kto traci? Atrakcyjne oferty

Autorka omówiła problematykę redystrybucji dochodów i jej wpływ na poziom konsumpcji gospodarstw domowych

Czytaj więcej


Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego - źródła i konsekwencje kryzysu Atrakcyjne oferty

Kryzys subprime zmienił sposób, w jaki postrzegamy rynki i instytucje finansowe

Czytaj więcej


Region w gospodarce opartej na wiedzy Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Ginące kultury australii, nowej zelandii i kanady a zarządzanie turystyką zrównoważoną Atrakcyjne oferty

Publikacja poświecona jest problematyce turystyki zrównoważonej w aspekcie ochrony ginących kultur

Czytaj więcej


Kapitał zagraniczny w polsce Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Jak zakładać przedsiębiorstwa w krajach europejskich Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Katechizm ochroniarza - praca zbiorowa Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Współczesny system bankowy Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Brzdęk! jak odkręcić internetowy kurek z pieniędz. Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Policja na świecie - brunon hołyst Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


The province of jurisprudence naturalized - brożek bartosz, stelmach jerzy, kurek łukasz Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Prawo energetyczne - mirosław pawełczyk Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Teoria i polityka wzrostu gospodarczego Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Pojedynek koło zatoki rekina 19 xi 1941 Atrakcyjne oferty

Druga salwa Kormorana trafiła wszystkimi pociskami w australijski okręt

Czytaj więcej


Globalizacja a rozwój szanse i wyzwania dla polski Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Partnerstwo publiczno prywatne Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Zdrowie publiczne - marian sygit Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


13 dodatkowe wynagrodzenie roczne Atrakcyjne oferty

Szczegółowy instruktaż omawiający zasady nabycia przez pracownika prawa do trzynastej pensji, ustalenia jego wysokości i terminów rozliczenia

Czytaj więcej


Egzekucja sądowa z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie polskim i niemieckim - tomasz waszewski Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Słownik geogr.społeczno-ekonomicznej// Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Sąd polubowny arbitrażowy komentarz do części piątej kodeksu postępowania cywilnego - marcin asłanowicz Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Lobbing i jego sekrety Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego - michał rudy Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Wyzwania międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju Atrakcyjne oferty

Pierwsza część książki poświęcona została współczesnym uwarunkowaniom rozwoju i międzynarodowej polityki rozwojowej

Czytaj więcej


21 cech skutecznego lidera Atrakcyjne oferty

Liderzy zawsze szukają czegoś, co da im przewagę. Dlatego wielu śledzi najnowsze trendy w teoriach przywództwa

Czytaj więcej


Bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego Atrakcyjne oferty

Tematem książki jest bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego w kontekście jego klientów - ubezpieczonych, ubezpieczających i poszkodowanych

Czytaj więcej


Chiny w okresie transformacji Atrakcyjne oferty

Odrodzenie i modernizacja Chin są jednym z najważniejszych fenomenów współczesności

Czytaj więcej


Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych. część 1 prawo - przemysław banasik Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Finanse przedsiębiorstw wobec procesów globalizacji Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Samo sedno - skuteczna sprzedaż Atrakcyjne oferty

Książka ta to napisany przystępnym językiem przewodnik każdego handlowca po procesie sprzedaży

Czytaj więcej


Wyzwania wspólnej polityki rolnej po rozszerzeniu unii europejskiej 1 maja 2004 roku Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Instrukcje fakturowania i rozliczania podatku vat w jednostkach budżetowych Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego Atrakcyjne oferty

W monografii poddano analizie zależności występujące między rynkiem finansowym a sferą realną

Czytaj więcej


Sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym - pawelec kazimierz j. Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Becoming transnational professional kariery i mobilność Atrakcyjne oferty

Czytaj więcej


Kategorie

Mapa strony